‼‼‼THÔNG BÁO KHẨN‼‼ V/v NGHỈ HỌC NGÀY 26.11.2018 

thong-bao-web nghi chieu toi 26.11.2018‼‼‼THÔNG BÁO KHẨN‼‼
V/v NGHỈ HỌC NGÀY 26.11.2018 
THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO TỪ SỞ GD&ĐT TPHCM. 
CHIỀU TỐI NGÀY 26.11.2018 TÌNH HÌNH TRIỀU CƯỜNG TIẾPTỤC TĂNG, KỂ CẢ MƯA LỚN TRÊN DIỄN RỘNG.
ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN, NHÀ TRƯỜNG XIN THÔNG BÁO CÁC BẠN HỌC VIÊN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TRONG CHIỀU VÀ TỐI NGÀY THỨ 2 (26.11.2018).
Nhà trường cũng nhờ các bạn học viên nhắn đến các học viên khác trong trường để các bạn biết thông tin này nhé. どうもありがとうございます。