» HỘI THẢO DU HỌC NHẬT BẢN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NGÀY 15/4/2017

HỘI THẢO DU HỌC NHẬT BẢN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NGÀY 15/4/2017

 

DU HỌC NHẬT NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

 

Điều dưỡng là gì vậy nhỉ?
Điều dưỡng Việt Nam với Điều dưỡng Nhật Bản khác nhau như thế nào?
Học mất bao lâu? Chi phí có cao không?
Tốt nghiệp rồi cơ hội làm việc tại Nhật có cao không?


=>  Tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp, hãy đến với Sakura nhé.

 

Thời gian: Thứ 7, ngày 15 tháng 4 năm 2017,  giờ:  13:30~14:30

Địa điểm: Phòng 44, Trường Nhật ngữ Sakura