» Các khóa đào tạo đặc biệt

Các khóa đào tạo đặc biệt

  • Luyện kỹ năng trung cấp

    Thời lượng : 3 buổi / tuần – 2 tiết/buổi Kí hiệu lớp : GT Học Phí – khóa 3 tháng :      Học viên mới   Học viên đang học 3,700,000   3,600,000

  • Luyện kỹ năng giảng dạy nhật ngữ

    Mục tiêu : đào tạo giáo viên, đào tạo kỹ năng giảng dạy, đứng lớp cho các bạn có nhu cầu, mong muốn nguyện vọng trở thành giáo viên. Thời lượng : 5 buổi/ tuần – 2 tiết/ buổi Kí hiệu : GV Học Phí – 3 tháng : Học viên mới  Học viên cũ 4,100,000…