Các khóa đào tạo phổ thông

 • Khóa sơ cấp cấp tốc

  Rút ngắn thời lượng học 1/2 so với khóa thông thường Thời lượng : tuần 6 buổi – 2 tiết / buổi Ký hiệu lớp : từ X1 ~ X4 Học Phí : Học viên mới Học viên đang học 5,100,000 5,000,000

 • Khóa sơ cấp chuyên tu

  Rút ngắn thời lượng còn 1/2 so với lớp Cấp tốc Thời lượng : 6 buổi / tuần – 4 tiết/buổi Kí hiệu lớp : CT1 và CT2 Học phí : Học viên mới Học viên đang học 8,900,000 8,800,000

 • Khóa sơ cấp

  Hình ảnh lớp S1 khóa 72 – tháng 11 năm 2015 Thời lượng : tuần 3 buổi – 2 tiết / buổi Ký hiệu lớp : từ S1 ~ S8 Học Phí : Học viên mới Học viên đang học 2,900,000 2,800,000

 • Khoá trung cấp cấp tốc

  Rút ngắn thời gian còn 1/2 so với khóa thông thường Thời lượng : 6 buổi/tuần – 2 tiết/buổi Kí hiệu lớp : từ X5 ~ X8 Học phí : Học viên mới Học viên đang học 5,500,000 5,400,000