» CÁC TIẾT MỤC TRONG LỄ HỘI VẬN ĐỘNG 2012

CÁC TIẾT MỤC TRONG LỄ HỘI VẬN ĐỘNG 2012

Lễ hội vận động 2012 sẽ được diễn ra vào tuần sau, ngày 27/5/2012, với các tiết mục vô cùng hấp dẫn. Thân mời các bạn tham gia cùng chúng tôi để có được 1 ngày chủ Nhật thật vui – khỏe và có cơ hội tìm hiểu thêm về một trong những đặc trưng của nền văn hóa Nhật Bản.