CÁC TIẾT MỤC TRONG LỄ HỘI VẬN ĐỘNG 2012

Lễ hội vận động 2012 sẽ được diễn ra vào tuần sau, ngày 27/5/2012, với các tiết mục vô cùng hấp dẫn. Thân mời các bạn tham gia cùng chúng tôi để có được 1 ngày chủ Nhật thật vui – khỏe và có cơ hội tìm hiểu thêm về một trong những đặc trưng của nền văn hóa Nhật Bản.