» CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG MỚI CỦA SAKURA

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG MỚI CỦA SAKURA

 

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG MỚI CỦA SAKURA

ÁP DỤNG TỪ KHÓA 80

 

Điều kiện xét: 

– Học viên học liên tục 3 khóa tại Trường Nhật Ngữ Sakura ( không bảo lưu khóa nào trong suốt thời gian xét duyệt )

– Học viên phải đạt thành tích tốt của 3 khóa liên tiếp: đứng hạng nhất hoặc hạng nhì trong lớp ở mỗi khóa, với mức điểm đạt từ 90 điểm trở lên cho mỗi khóa.

– Học viên có số buổi đến lớp của 3 khóa liên tiếp được quy định như sau: 

            + Lớp 3 buổi 1 tuần trong 1 khóa; được đi trễ 1 buổi và nghỉ 1 buổi

            + Lớp 6 buổi 1 tuần trong 1 khóa; được đi trễ 2 buổi và nghỉ 2 buổi

– Học bổng chỉ cấp cho học viên đã đăng ký khóa tiếp theo.

– Học viên đã nhận học bổng, không được sử dụng 3 khóa đã xét học bổng cho lần xét học bổng tiếp theo mà phải bắt đầu từ 3 khóa liên tục kế tiếp.

– Học viên phải điền mẫu đăng ký học bổng tại quầy ghi danh mới được xét.

Lưu ý: Nhân viên của trường đang theo học các khóa tiếng Nhật tại trường không thuộc diện được xét học bổng.

Giá trị Học bổng là : 3.000.000 đ / Học viên ( Ba triệu đồng / Học viên )

Hiệu lực thi hành: Có giá trị thi hành ngay lập tức và thay thế các điều kiện xét tuyển Học bổng trước đây.

                                                                                                                       

                                                                                                                                   Ngày 01 tháng 11 năm 2017

                                                                                                                                                Giám đốc

 

 

                                                                                                                                        Nguyễn Thị Thùy Dung