» CUỘC THI TRẢI NGHIỆM NHẬT BẢN LẦN 8 TẠI TP.HCM

CUỘC THI TRẢI NGHIỆM NHẬT BẢN LẦN 8 TẠI TP.HCM

1.CUỘC THI TRẢI NGHIỆM NHẬT BẢN LẦN 8 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Ngày thi: 29/08/2015 (Thứ 7)

Thi viết: 11:30 ~: thi thuyết trình: 13:15 ~

Địa điểm thi: Nhà khách 165( 165-168 Nma kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3 )

Thời gian đăng ký: từ ngày 22/06 ( thứ 2) đến ngày 24/07/2015 ( thứ 6)

2. QUỸ GIAO LƯU HỌC BỔNG QUỐC TẾ KYOURITSU NĂM 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN TẠI TP. HCM

Địa điểm đăng ký: Nhật Ngữ Anh Đào ( Sakura) -228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6 , Q3

Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/06 ( thứ 2) ~ đến ngày 24/07/2015 ( thứ 6)

Thời gian thi: từ 9h  ngày 29/08/2015

Học bổng: 60.000 yên/tháng

Số người được nhận: 2 người

Thời gian nhận học bổng: từ tháng 4/2016 đến 3/2017 (1 năm)

Thầy phụ trách: Nguyễn Văn Sĩ

1(1)