» ĐIỀU KIỆN VỀ HỌC VẤN VÀ MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA TRƯỜNG SAKURA

ĐIỀU KIỆN VỀ HỌC VẤN VÀ MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA TRƯỜNG SAKURA

Trường Nhật Ngữ Sakura hiện đang gửi du học sinh học tại các trường : – Trường Kokusai ( Shizuoka ) – Trường Shinjuku (Tokyo)

Trường Nhật Ngữ Sakura hiện đang gửi du học sinh  học tại các trường :
– Trường Kokusai ( Shizuoka )
– Trường Shinjuku (Tokyo)
* Dạng tự túc và học bổng Asahi
Lưu ý : báo Asahi sẽ phỏng vấn vào tháng 4 và tháng 10.

Tháng nhập học và ngày nhận hồ sơ :

Tháng nhập học tháng 4 tháng 7 tháng 10
Ngày nhận hồ sơ ngày 10 tháng 8 ngày 16 tháng 12 ngày 1 tháng 3
Kì hạn gửi ngày 10 tháng 10 ngày 23 tháng 2 ngày 25 tháng 4
Kì hạn đến Nhật ngày 15 tháng 10 ngày 28 tháng 2 ngày 30 tháng 4

 

* Điều kiện làm hồ sơ :

1. Tốt nghiệp PTTH trở lên.

2. Tuổi từ 18 ~ 27

3. Là học viên của trường Nhật ngữ Sakura và có số tiết học tương đương 150 tiết trở lên

4. Bằng năng lực tiếng Nhật tối thiểu là N5.

Để biết được trình độ tiếng Nhật của mình tương đương với năng lực nào, xin tham khảo bảng dưới đây:

 

Năng lực Lớp Ghi chú
N5 (4kyu) S4, X2, CT1 264 tiết
N4 S8, X4, CT2 528 tiết
N3 TC2, X6 792 tiết