» DU HỌC HỌC BỔNG ASAHI 2018

DU HỌC HỌC BỔNG ASAHI 2018

THÔNG BÁO

DU HỌC HỌC BỔNG ASAHI 2018

Các bạn có nhu cầu đi du học Nhật bản mà không phải  lo tiền học phí –  được đóng bảo hiểm khi học tập ở Nhật.

Hãy nhanh Chóng nộp Hồ sơ ngay hôm nay

+ Điều kiện xét tuyển:

  1. Tốt nghiệp PTTH trở lên.
  2.  Tuổi từ 18-25.
  3. Đang là học viên và đã học ở Sakura từ 2 khóa trở lên.
  4. Chứng chỉ Năng lực Nhật ngữ tối thiểu là N5

 

+,Thời hạn đăng ký:đến hết ngày 20/8/2017.

Liên hệ: Phòng Du Học.

 

TP.HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2017

Cơ sở Nhật Ngữ Sakura

Phòng Du học