» Các giấy tờ cần thiết khi nộp đơn

Các giấy tờ cần thiết khi nộp đơn

  • Hồ sơ du học

    Các giấy tờ, hồ sơ dưới đây là thủ tục tối thiểu  Các giấy tờ, hồ sơ cần thiết : STT Hạng mục chuẩn bị Bản gốc Bản copy (có công chứng) 1 Bằng tốt nghiệp cấp cao nhất 1 4 2 Bảng thành tích học tập cấp cao nhất 1 4 3 Giấy chứng…