» GIAO LƯU VỚI CÁC TRƯỜNG NHẬT BẢN

GIAO LƯU VỚI CÁC TRƯỜNG NHẬT BẢN

Kỳ nghỉ hè vừa qua, Tung tâm Nhật Ngữ Sakura đã liên tiếp đón tiếp các trường Trung học UTAZU, Đại Học HOSEI và đặc biệt là các bạn của Hiệp hội Thanh Niên tỉnh ISHIKAWA.