» Khóa sơ cấp cấp tốc

Khóa sơ cấp cấp tốc

Rút ngắn thời lượng học 1/2 so với khóa thông thường

Thời lượng : tuần 6 buổi – 2 tiết / buổi

Ký hiệu lớp : từ X1 ~ X4

Học Phí :

Học viên mới Học viên đang học
5,100,000 5,000,000