» Khóa sơ cấp chuyên tu

Khóa sơ cấp chuyên tu

Rút ngắn thời lượng còn 1/2 so với lớp Cấp tốc

Thời lượng : 6 buổi / tuần – 4 tiết/buổi

Kí hiệu lớp : CT1 và CT2

Học phí :

Học viên mới

Học viên đang học

8,900,000

8,800,000