» Khóa sơ cấp

Khóa sơ cấp

Hình ảnh lớp S1 khóa 72 – tháng 11 năm 2015Thời lượng : tuần 3 buổi – 2 tiết / buổi

Ký hiệu lớp : từ S1 ~ S8

Học Phí :

Học viên mới

Học viên đang học

2,900,000

2,800,000