Khóa sơ cấp

 

Thời lượng : tuần 3 buổi – 2 tiết / buổi

Ký hiệu lớp : từ S1 ~ S8

Học Phí :

           Học viên mới                                 

       

                    Học viên đang học                           

3.200,000