» Khoá trung cấp cấp tốc

Khoá trung cấp cấp tốc

Rút ngắn thời gian còn 1/2 so với khóa thông thường

Thời lượng : 6 buổi/tuần – 2 tiết/buổi

Kí hiệu lớp : từ X5 ~ X8

Học phí :

Học viên mới

Học viên đang học

5,500,000

5,400,000

phimnb