Khoá trung cấp cấp tốc

Rút ngắn thời gian còn 1/2 so với khóa thông thường

Thời lượng : 6 buổi/tuần – 2 tiết/buổi

Kí hiệu lớp : từ X5 ~ X8

Học phí :

Học viên mới        

 

Học viên đang học

6.000,000

 

 

phimnb