» MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU KIỆN TUYỂN DU HỌC SINH

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU KIỆN TUYỂN DU HỌC SINH

Điều kiện tuyển du học sinh sang Nhật của trường Sakura sẽ có một số thay đổi. Các bạn có nhu cầu du học Nhật Bản xin vui lòng tham khảo thông tin mới được ghi chi tiết dưới đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến bộ phận du học hoặc qua số điện thoại của trường. Xin cảm ơn.