» THÔNG BÁO DU HỌC NHẬT BẢN THÁNG 10/2017

THÔNG BÁO DU HỌC NHẬT BẢN THÁNG 10/2017

 

 

THÔNG BÁO DU HỌC NHẬT BẢN THÁNG 10/2017

 

 

Những bạn học viên có nguyện vọng du học tại trường KOKUSAI KOTOBA GAKUIN tháng 10/2017.

Vui lòng đăng ký trước Ngày 14/4/2017 tại Phòng Du học của trường Nhật ngữ Sakura

 

 

                                              TP Hồ Chí Minh, Ngày 8 tháng 04 năm 2017

                                                                          Phòng Du Học