» THÔNG BÁO LỚP LUYỆN THI N4, N5 KHÓA 80

THÔNG BÁO LỚP LUYỆN THI N4, N5 KHÓA 80

 

THÔNG BÁO

 

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI N5, N4

Trường Nhật ngữ Sakura sẽ mở lớp luyện thi N5, N4 ,Khai giảng ngày 16/10/2017.

Điều kiện tuyển sinh:

Lớp luyện N5:

+, Đối với học viên SAKURA: trình độ X1, S2 trở lên

+, Đối với học viên mới: Cần làm bài thi test lớp 

– Học phí: 62 buổi/124 tiết/3.800.000đ

Lớp luyện N4:

+, Đối với học viên SAKURA: trình độ X3, S5 trở lên

+, Đối với học viên mới: Cần làm bài thi test lớp 

– Học phí: 51 buổi/102 tiết/4.000.000đ

Chú ý: Các bạn thi test lớp vui lòng đến thi trước ngày 14/10/2017