THÔNG BÁO NGHỈ HỌC KHẨN CẤP NGÀY 24-26/11/2018

 

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 

  (TRÁNH BÃO SỐ 9)

 

 

CÁC BẠN HỌC VIÊN SẼ NGHỈ HỌC:

TỪ CHIỀU NGÀY 24/11/2018

ĐẾN 12:00 NGÀY 26/11/2018

( HỌC VIÊN CÁC LỚP BUỔI SÁNG)

CHÚ Ý :

CÁC BẠN HỌC VIÊN HỌC CA CHIỀU VIÊN CA CHIỀU

( TỪ 15:00 TRỞ ĐI )

CHÚ Ý CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ VIỆC NHỈ HỌC TẠI :

TRANG FACEBOOK VÀ WEBSITE CỦA TRƯỜNG