» THÔNG BÁO NGHỈ HỌC KHẨN CẤP NGÀY 25-26/12/2017

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC KHẨN CẤP NGÀY 25-26/12/2017

 

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 

 

  (TRÁNH BÃO TEMBIN )

 

 

CÁC BẠN HỌC VIÊN SẼ NGHỈ HỌC: TỪ CHIỀU NGÀY 25/12/2017

( VÀO LÚC 12 GIỜ ) ĐẾN HẾT NGÀY 26/12/2017.

 

 

Chú ý: Từ ngày 27/12/2017 ( Thứ 4 ) tất cả các bạn học viên đi học lại bình thường