Thông Báo Nghỉ Lễ Giáng Sinh

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giáng Sinh

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả các bạn học viên, nhà trường sẽ nghỉ trong 2 ngày:

TỪ 23/12/2016 ĐẾN 24/12/2016

►Chú ý: từ 26/12/2016 (THỨ HAI) tất các bạn học viên đi học lại bình thường.

 

                                                                                                                                                                                                                                              Ngày 1 tháng 12 năm 2016                              Cơ Sở Nhật Ngữ Anh Đào (Sakura)                               Phòng Ghi Danh