THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG 10.3.2017

THÔNG BÁO

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Nhà trường thông báo đến các bạn học viên, nhà trường sẽ nghỉ nghỉ lễ Ngày 5 và 6 tháng 4/2017. Ngày 7.4 các bạn đi học lại bình thưởng nhé!