THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ NGHỈ LỄ 30/04 – 1/05

 

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

 

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ  NGHỈ LỄ 30/04 – 1/05

 

* NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Các bạn sẽ được nghỉ lễ vào ngày 25/4/2018 ( Thứ 4)

Lưu ý: Ngày 26/04 các bạn đi học lại bình thường

* NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05

Các bạn sẽ nghỉ lễ vào 2 ngày 30/04 và ngày 01/05 ( Thứ 2 & Thứ  3)

Lưu ý: Ngày 02/05 các bạn đi làm lại bình thường