THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

 

THÔNG BÁO

 

V/v nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán 2019

 

Nhà trường thông báo đến tất cả các bạn học viên, nhà trường sẽ nghỉ tết từ ngày:

+,Tết Dương Lịch trong 2 ngày:

         Ngày 31/12/2018 và 01/01/2019

Chú ý: từ Ngày 02/01/2019 (THỨ 4 ) các bạn học viên vui lòng đi học lại bình thường

+,Tết Nguyên Đán: 

Các bạn sẽ nghỉ từ : Ngày 28/01/2019 đến hết ngày 09/01/2019 

Chú ý: từ Ngày 11/02/2019 (THỨ 2 ) tất các bạn học viên đi học lại bình thường.