THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH GIẢM HỌC PHÍ CHO HV HỌC LẠI NĂM 2018

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ ANH ĐÀO

228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3

( (84-028) 39.320.749

 

THÔNG BÁO ĐẾN HỌC VIÊN 

 

V/v: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC MIỄN GIẢM 50% HỌC PHÍ CHO HỌC VIÊN HỌC LẠI

 

Học viên phải thỏa mãn đủ hai điều kiện dưới đây sẽ được miễn giảm 50% học phí khi học lại trình độ cũ. Mức giảm 50% học phí được tính dựa trên mức học phí thấp nhất 

Trường hợp học viên đăng ký học lại mà muốn học ở lớp có mức học phí cao hơn mức học phí cũ, học viên chỉ được giảm 50% ở mức học phí cũ. Hoặc trường hợp học viên muốn học lớp mới có mức học phí thấp hơn mức học phí cũ vẫn chỉ được giảm 50% mức học phí lớp mới.

Ví dụ: Khóa cũ học tuần 3 buổi, đăng ký khóa mới tuần 6 buổi, giảm 50% học phí trên lớp tuần 3 buổi.

            Khóa cũ học tuần 6 buổi, đăng ký khóa mới tuần 3 buổi, giảm 50% học phí trên lớp tuần 3 buổi.

 

Điều kiện 1. Bắt buộc học viên phải tham dự hết các kỳ thi giữa khóa và cuối khóa

 → Các lớp S phải tham dự thi viết giữa khóa, thi viết và thi nói cuối khóa.

 → Các lớp X, CT phải tham dự thi viết và thi nói giữa khóa, thi viết và thi nói cuối khóa.

 

Điều kiện 2. Các học viên đã đạt được điều kiện 1, sẽ đượt xét đến điều kiện 2 là: đi học đầy đủ, nộp bài đầy đủ và có nỗ lực phấn đấu trong học tập.

▪ Số ngày hiện diện (phải đạt được loại B) ※Trên 80%

▪ Tỷ lệ nộp bài tập (phải đạt được loại B)  ※Trên 80%

▪ Thái độ học tập tốt do giáo viên đánh giá (phải đạt được loại B)

 

Thông báo này bắt đầu áp dụng cho học viên các khóa trước muốn đăng ký học lại từ khóa 85 (07/01/2019) trở đi.

Các học viên vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp tân để biết thêm chi tiết.

 

                                                                                                                                          Ngày 01 tháng 12 năm 2018