» TUYỂN SINH DU HỌC THÁNG 4/2018

TUYỂN SINH DU HỌC THÁNG 4/2018

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH DU HỌC

 

Cơ sở Nhật ngữ Sakura đang tuyển sinh cho đợt du học

Nhật Bản vào tháng 4/2018

 

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 08/07/2017 đến hết ngày 9/9/2017.

Lưu ý: Những bạn có nguyện vọng du học trường Kokusai Kotoba

Gakuin Nihongo Gakko, xin vui lòng đăng ký trước ngày 22/8/2017.

 

Liên hệ: Phòng Du Học. 

 

 

   TP.HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

Cơ sở Nhật ngữ Sakura

Phòng Du học