» TUYỂN SINH LỚP DU HỌC NĂM 2017-KG: 09/01/2017

TUYỂN SINH LỚP DU HỌC NĂM 2017-KG: 09/01/2017

imagesCHƯƠNG TRÌNH LỚP DU HỌC VÀ LUYỆN THI N5

KHÓA 77 – KHAI GIẢNG NGÀY 09/01/2017

 

 

  1. LỚP CHUẨN BỊ DU HỌC:

a. MỤC ĐÍCH: THI ĐẬU CHỨNG CHỈ N5, TRÌNH ĐỘ NHẬT NGỮ  N5, KINH NGHIỆM SỐNG, HỌC TẬP VÀ LÀM Ở NHẬT BẢN

b. THỜI GIAN HỌC :

i. Gồm 2 Khóa: Khóa77 VÀ 78 TỪ : 9/1~6/7/2017

 ii. Thời gian học: Từ thứ 2 đến thứ 7,Giờ học: từ 7H20~11H00

c. NỘI DUNG HỌC:

i. KHÓA 1 (K77) : Học chương trình lớp X1 và luyện thi N5

ii. KHÓA 2 (K78): Học lớp X2 và luyện kỹ năng làm việc ở Nhật

d. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Dành cho các bạn học viên hoàn toàn chưa tiếng Nhật; Học viên muốn đạt chứng chỉ N5 và muốn sang Nhật học tập, làm việc.

  1. LỚP LUYỆN THI N5 , HỌC CÁC KỸ NĂNG SỐNG VÀ LÀM VIỆC Ở NHẬT:

a. MỤC ĐÍCH: LUYỆN THI VÀ BỔ SUNG ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC CHO TRÌNH ĐỘ  THI N5, ĐỒNG THỜI  TRANG BỊ THÊM CÁC KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM SỐNG KHI HỌC TẬP  VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT.

b.THỜI GIAN HỌC :

– Gồm 2 KHÓA 77 VÀ 78 TỪ : Ngày 9/1~6/7/2017 từ thứ 2 đến thứ 7 Giờ học: Từ 9H20~11H00

 c. NỘI DUNG HỌC:

i. KHÓA 1 (K77) : THI ĐẠT CHỨNG CHỈ N5 (chỉ luyện thi N5)

ii. KHÓA 2 (K78):  KỸ NĂNG SỐNG, HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC Ở NHẬT

d. TUYỂN SINH:

  1. Học viên mới : Thi xếp lớp
  2. Học viên sakura: đang học lớp X2, S3
  1. LỚP N5+X1:

a. MỤC ĐÍCH: HỌC VÀ ÔN TẬP NỘI DUNG THI N5

b. THỜI GIAN HỌC :
– Từ ngày 9/1~11/4/2017 ;  từ thứ 2 đến thứ 7 GIỜ HỌC : 7H20~11H00

c.NỘI DUNG HỌC: học chương trình lớp X1 và luyện thi N5

d.TUYỂN SINH: chưa biết tiếng nhật muốn thi đậu N5

4.  LỚP LUYỆN THI N5:

a. MỤC ĐÍCH: : LUYỆN THI VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỂ  THI N5

b. THỜI GIAN HỌC :– Từ ngày : 9/1~11/4/2017 từ thứ 2 đến thứ 7, giờ học: 9H20~11H00

c. NỘI DUNG HỌC:  luyện thi N5

d.TUYỂN SINH: Học viên mới : thi xếp lớp; Học viên sakura: đang học lớp X2, S3