» VỀ KÌ THI NAT-TEST

VỀ KÌ THI NAT-TEST

“NAT-TEST” là kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật đang được tổ chức rộng rãi cho người học tiếng Nhật ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Indonesia, Nepal, Malaysia v.v….Và năm 2009 Nat-test đã chính thức có mặt tại Việt nam để đáp ứng nhu cầu kiểm tra năng lực và hòan tất thủ tục sang Nhật cho những người đang theo học tiếng Nhật tại Việt nam. Cũng giống như kỳ thi Năng Lực Nhật Ngữ tháng 12 hàng năm, kỳ thi năng lực tiếng Nhật “NAT-TEST”cũng có các cấp độ thi từ cấp 1 đến cấp 4 và phạm vi ra đề thi như nhau. Nhưng ưu điểm của Nat-test là nhanh có kết quả ( chỉ sau 3 tuần), và các thí sinh có thể thi 2 cấp trong cùng 1 ngày. Vì có kết quả nhanh nên Nat-test rất thích hợp cho những bạn du học sinh hoặc tu nghiệp sinh sớm có điểm để hòan tất hồ sơ xuất cảnh.

Mỗi cấp độ thi được chia thành 3 môn thi:

Môn thứ 1(Từ vựng – kanji)

 • Phần1: trả lời phần đọc kanji

• Phần2: chọn cách sử dụng kanji đúng

 • Phần3: chọn chữ katakana đúng

• Phần4: hoàn thành câu

 • Phần5: trả lời phần biểu hiện đối ứng

Môn thứ 2(Nghe)

 • Phần1: vừa nhìn tranh, bản đồ vừa trả lời

 • Phần2: chọn mẫu hội thoại đúng

 • Phần3: trả lời về nội dung hội thoại

• Phần4: trả lời về nội dung giải thích ngắn

Môn thứ 3(Đọc hiểu – Ngữ pháp)

 • Phần1: Đọc hiểu câu văn dài(bao gồm đại ý, cốt lõi, lý giải nội dung theo câu văn với phần ngữ pháp và ý nghĩa của cụm từ ngữ được sử dụng trong câu văn )

 • Phần 2: đọc hiểu những câu văn ngắn

• Phần3: hoàn thành câu

• Phần4: phân biệt cách sử dụng ngữ pháp và ý nghĩa của các cụm từ ngữ

• Phần5: trả lời phần biểu hiện đối ứng

Bắt đầu từ năm 2011, Kỳ thi năng lực tiếng Nhật “ NAT-TEST” được tổ chức 4 đợt trong 1 năm vào các tháng 2, 4, 6, 8 ,10 và 12 ( ngày thi vào Chủ Nhật). Lịch thi năm 2011 cụ thể như sau: