» Giới thiệu

Giới thiệu

 


Thành lập từ năm 1989 với tên gọi Trung tâm Văn hóa Việt Nhật, đến nay trường Nhật ngữ Sakura được xem là nơi giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Nhật đầu tiên tại TP.HCM. Năm 1995, được sự chấp thuận của Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM, trường Nhật ngữ Sakura được thành lập và hiện nay đặt trụ sở tại 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM.

Năm 1996, trường còn thành lập cơ sở 2 tại Đà Nẵng. Tính đến nay, trường đã đưa được gần 650 học sinh Việt Nam sang Nhật du học.

Sơ lược về tiểu sử của trường :

+ Năm 1989 : là cơ sở Nhật Ngữ đầu tiên tại TP.Hồ Chí Minh được Sở văn hóa cấp phép thành lập với tên gọi “Trung tâm văn hóa Việt-Nhật”. Với mục đích giảng dạy tiếng Nhật và giao lưu văn hóa nên ngoài các phòng học ra, trường còn có nhà hàng Nhật và những khoảng không để thực hiện nhiều cuộc giao lưu, lễ hội văn hóa, …

+ Năm 1995 :  được sự cấp phép của Sở giáo dục đào tạo, thành lập “Trường Nhật Ngữ Sakura”. Địa điểm đặt tại Điện Biên Phủ, Quận 3, và   khóa đầu tiên được khai giảng vào tháng 6.

+ Năm 1996 : ra đời khóa huấn luyện đào tạo giáo viên tiếng Nhật.
thành lập trung tâm Sakura Đà Nẵng tại TP.Đà Nẵng.

+ Năm 2007 : vào tháng 7, trường chuyển dời sang địa điểm mới tại : 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Quận 3.

Phòng quản lý đào tạo :