Lịch khai giảng

 • TUYỂN SINH KHÓA 84B KHAI GIẢNG NGÀY 28/11/2018~28/02/2019

    THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 84B   NGÀY KHAI GIẢNG  28/11/2018~28/02/2019   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu tiên…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 84 KHAI GIẢNG NGÀY 10/10/2018 – 25/12/2018

    TUYỂN SINH KHÓA 84   KHAI  GIẢNG TỪ NGÀY 10/10/2018 ĐẾN  25/12/2018     – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 83B KHAI GIẢNG 07/09/2018

    THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 83B   KHAI GIẢNG NGÀY 07/09/2018   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu tiên !! Giảng…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 83

    TUYỂN SINH KHÓA 83   KHAI GIẢNG NGÀY 16/07/2018    – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng ký đóng học…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 82B KHAI GIẢNG NGÀY 11/06/2018

    THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 82B   Ngày Khai Giảng: 11/06/2018   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu tiên…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 82

    TUYỂN SINH KHÓA 82   KHAI GIẢNG NGÀY 16/04/2018 ~04/07/2018   – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng ký đóng học…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 81B KHAI GIẢNG 16/03/2018

      THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 81B   Ngày Khai Giảng: 16/03/2018   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu…

 • TUYỂN SINH KHÓA 81 KHAI GIẢNG NGÀY 08/01/2018

    TUYỂN SINH KHÓA 81   KHAI GIẢNG NGÀY 08/01/2018 ~07/04/2018   – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng ký đóng…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 80B

    THÔNG TIN TUYỂN SINH   KHÓA 80B   Ngày Khai Giảng: 08/12/2017   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu…

 • THÔNG BÁO LỚP LUYỆN THI N4, N5 KHÓA 80

    THÔNG BÁO   KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI N5, N4 Trường Nhật ngữ Sakura sẽ mở lớp luyện thi N5, N4 ,Khai giảng ngày 16/10/2017. Điều kiện tuyển sinh: Lớp luyện N5: +, Đối với học viên SAKURA: trình độ X1, S2 trở lên +, Đối với học viên mới: Cần làm bài thi test…