Lịch khai giảng

 • TUYỂN SINH KHÓA 86 KHAI GIẢNG NGÀY 12/04/2019

    THÔNG BÁOTUYỂN SINH KHÓA 86   KHAI  GIẢNG TỪ NGÀY : 12/04/2019 ĐẾN  03/07/2019     – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào…

 • TUYỂN SINH KHÓA 85B KHAI GIẢNG NGÀY 06/03 ~25/05/2019

    THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 85B   NGÀY KHAI GIẢNG  06/03/2019 ~25/05/2019   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu…

 • TUYỂN SINH KHÓA 85 KHAI GIẢNG NGÀY 07/01/2019~06/04/2019

    THÔNG BÁOTUYỂN SINH KHÓA 85   KHAI  GIẢNG TỪ NGÀY : 07/01/2019 ĐẾN  06/04/2019     – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào…

 • TUYỂN SINH KHÓA 84B KHAI GIẢNG NGÀY 28/11/2018~28/02/2019

    THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 84B   NGÀY KHAI GIẢNG  28/11/2018~28/02/2019   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu tiên…

 • TUYỂN SINH KHÓA 84 KHAI GIẢNG NGÀY 10/10/2018 – 25/12/2018

    TUYỂN SINH KHÓA 84   KHAI  GIẢNG TỪ NGÀY 10/10/2018 ĐẾN  25/12/2018     – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 83B KHAI GIẢNG 07/09/2018

    THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 83B   KHAI GIẢNG NGÀY 07/09/2018   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu tiên !! Giảng…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 83

    TUYỂN SINH KHÓA 83   KHAI GIẢNG NGÀY 16/07/2018    – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng ký đóng học…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 82B KHAI GIẢNG NGÀY 11/06/2018

    THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 82B   Ngày Khai Giảng: 11/06/2018   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu tiên…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 82

    TUYỂN SINH KHÓA 82   KHAI GIẢNG NGÀY 16/04/2018 ~04/07/2018   – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng ký đóng học…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 81B KHAI GIẢNG 16/03/2018

      THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 81B   Ngày Khai Giảng: 16/03/2018   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu…