Lịch khai giảng

 • TUYỂN SINH KHÓA 88 KHAI GIẢNG NGÀY 7/10/2019

    TUYỂN SINH KHÓA 88   KHAI GIẢNG NGÀY 07/10/2019   – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng ký đóng học…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 81B KHAI GIẢNG 16/03/2018

      THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 81B   Ngày Khai Giảng: 16/03/2018   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu…

 • TUYỂN SINH KHÓA 81 KHAI GIẢNG NGÀY 08/01/2018

    TUYỂN SINH KHÓA 81   KHAI GIẢNG NGÀY 08/01/2018 ~07/04/2018   – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng ký đóng…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 80B

    THÔNG TIN TUYỂN SINH   KHÓA 80B   Ngày Khai Giảng: 08/12/2017   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu…

 • THÔNG BÁO LỚP LUYỆN THI N4, N5 KHÓA 80

    THÔNG BÁO   KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI N5, N4 Trường Nhật ngữ Sakura sẽ mở lớp luyện thi N5, N4 ,Khai giảng ngày 16/10/2017. Điều kiện tuyển sinh: Lớp luyện N5: +, Đối với học viên SAKURA: trình độ X1, S2 trở lên +, Đối với học viên mới: Cần làm bài thi test…

 • TUYỂN SINH KHÓA 80 KHAI GIẢNG NGÀY 09/10/2017

    TUYỂN SINH KHÓA 80   KHAI GIẢNG NGÀY 09/10/2017 ~23/12/2017   – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng ký đóng…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 79B

    THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 79B   Ngày Khai Giảng: 11/09/2017   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA  Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu tiên…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 79 KG NGÀY 14/07/2017

    TUYỂN SINH KHÓA 79 KHAI GIẢNG NGÀY 14/07/2017 ~30/09/2017   – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng ký đóng học…

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 78B

    THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 78B   Ngày Khai Giảng: 16/06/2017   NGHĨ BẰNG TIẾNG NHẬT- NÓI BẰNG TIẾNG NHẬT- SAKURA CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG TIẾNG NHẬT ⇒ HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ TẠI SAKURA    Sakura sẽ giúp bạn cải thiện, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ lớp cơ bản đầu…

 • TUYỂN SINH KHÓA 78 KG NGÀY: 19/04/2017

  TUYỂN SINH KHÓA 78 KHAI GIẢNG NGÀY 19/04/2017 ~ 06/07/2017 – Các bạn Học viên chưa học qua tiếng Nhật thì đăng ký thẳng vào các lớp Sơ cấp học Từ đầu – Các bạn đã Học qua tiếng Nhật thì sẽ Đăng ký dự thi đầu vào trước khi đăng ký đóng học phí…